delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

Encyclopedia of Baltic Mythology in Czech, or “As Some Sleep, Others Must Keep Vigil. . .”

Rimantas Balsys

Full Text:

PDF

References


Akmentiņš R., red., Mitoloģijas enciklopēdija, 1–2, Rīga, 1993–1994.

Ališauskas V., “Dievai po Lietuvos dangumi, 1619 metai,” Naujasis Židinys-Aidai, 2, 2012, 95–102.

Ališauskas V., Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai, Vilnius, 2012.

Balsys R., Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas). Klaipėda, 2010.

Balys J., Raštai, 1, R. Repšienė, red., Vilnius, 1998.

Balys J., Raštai, 2, R. Repšienė, red., Vilnius, 2000.

Beresnevičius G., Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas, Vilnius, 2001.

Běťáková M. E., Blažek V., Encyklopedie baltské mytologie, Praha, 2012.

Butkus A., spec. red., Mitologijos enciklopedija, 1–2, iš latvių k. vertė I. T. Ermanytė, L. Kudirkienė, R. Kvašytė, Ž. O. Markevičienė, D. Murmulaitytė, I. N. Sisaitė, G. Šlapelytė, R. Zajančkauskaitė, Vilnius, 1997–1999.

Būga K., Rinktiniai raštai, Z. Zinkevičius, sud., 1–3, Vilnius, 1958–1961.

Greimas A. J., Lietuvių mitologijos studijos, K. Nastopka, red., Vilnius, 2005.

Jaskiewicz W. C., “A Study in Lithuanian Mythology: Jan Lasicki’s Samogitian Gods,” Studi Baltici, 1/9, 1952, 65–106.

Jucevičius L. A., Raštai, Vilnius, 1959.

Jurginis J., “Tyrinėjimų apžvalga,” in: Lasicii Poloni J., Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus, Vilnius, 1969, 59–87.

Kerbelytė B., Lietuvių paskojamosios tautosakos katalogas, 3, Vilnius, 2002.

Kregždys R., “Teonimų, minimų «Sūduvių knygelėje», etimologinė analizė — dievybių funkcijos, hierarchija: Puschayts, Puschkayts,” Res humanitariae, 3, 2008, 49–74.

Kregždys R., “Teonimų, minimų «Sūduvių knygelėje», etimologinė analizė — dievybių funkcijos, hierarchija: Bardoayts, Gardoayts, Perdoyts,” Res humanitariae, 4, 2008, 79–106.

Kregždys R., “Prūsų dievybė,” Curche. Kultūrologija, 18: Istorinės vietos, atmintys, tapatumai, Vilnius, 2010, 90–106.

Kregždys R., “M. Stryikowskio veikalo Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi teonimai,” Chaurirari. Acta Linguistica Lithuanica, 62–63, 2010, 50–81.

Kregždys R., Baltų mitologemų etimologinis žodynas, 1: Kristburgo sutartis, 2012.

Lasicii Poloni J., Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus, Vilnius, 1969.

Laurinkienė L., Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose, Vilnius, 1996.

Lebedys J., Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame gyvenime, Vilnius, 1976.

Mažiulis V., Prūsų kalbos etimologinis žodynas, 1–4, Vilnius, 1988–1997.

Mikhailov N., “Vieno šaltinio lingvistinės-mitologinės reabilitacijos klausimu. Jono Lasickio De Diis Samagitarum,” Naujasis Židinys-Aidai, 11–12, 1997, 449–454.

Pabrieža J. A., Botanika arba Taislius auguminis. Parašyta kun. Ambražiejaus Pabriežos, Shenandoah, Pa., 1900.

Petraitis R., sudar., Religijotyros žodynas, Vilnius, 1991.

Šmits P., Latvių mitologija, iš latvių k. vertė D. Razauskas, Vilnius, 2004.

Tokarev S. A., ed., Mify narodov mira, 1–2, Moscow, 1980.

Toporov V. N., Prusskii iazyk: slovarʹ, 1–5, Vyach. Vs. Ivanov, ed., Moscow, 1975–1990.

Vaitkevičienė D., “Tautosaka ir mitologija: žodyno projektas,” in: Tautosakos darbai, 12 (19), Vilnius, 2000, 48–51.

Vėlius N., red., Laumių dovanos. Lietuvių mitologinės sakmės, Vilnius, 1979.

Vėlius N., Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis. Folklorinio velnio analizė, Vilnius, 1987.

Vėlius N., red., Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, 1–4, Vilnius, 1996–2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Rimantas Balsys

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.