delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

The Orthodox Sermon in the Polish-Lithuanian Commonwealth of the 17th Century: Some Observations

Margarita A. Korzo

Abstract


It has traditionally been assumed that the oral preaching practice of the Orthodox Church in Poland at the turn of the 16th and 17th centuries was brought to life by external and mainly Catholic influences. The present article attempts to rethink these influences and offer an explanation not in terms of “mechanical” borrowings and a succumbing of Orthodox theology to Western influences (the concept of “pseudomorphosis” articulated by G. Florovsky), but rather in terms of a creative response to the external confessional challenges of the epoch (the concept of “polymorphism” proposed by G. B. Bercoff). Examples of such a reception are the sample sermons on the church sacraments and funeral sermons included as an annex to Orthodox rituals. Published for the first time in the Vilnius edition in 1621, texts of this kind were legitimized by Metropolitan of Kiev Piotr Mogila in his Euhologion of 1646. Instructive sermons from the Polish version of the Roman Ritual, which go back to the 16th-century teachings on the church sacraments by S. Karnkowski, M. Kromer, and H. Powodowski, were used as models for these Orthodox sample sermons. Although the idea to incorporate such sample sermons in Orthodox rituals was inspired by the Polish tradition, this does not mean that the Orthodox authors also borrowed the instruction texts from the Catholic rituals. As an example of borrowings, the article analyzes the “Kazanie na pogrebe” from the Vilnius Ritual, 1621. Textual analysis of the given sermon shows its compositional and, partially, even its substantial dependence on a sermon written by a Polish Dominican, W. Laudański (1617), and also its familiarity with Augustine’s theological legacy, which was available only in Latin editions.

Keywords


Orthodox sermon; Polish-Lithuanian Commonwealth of the 17th century; Catholic influences; religious indoctrination; Orthodox Agendas

References


Afanasyeva T. I., Drevneslavianskie tolkovaniia na liturgiiu v rukopisnoi traditsii XVI–XVI vv. Issledovanie i teksty, Moscow, 2012.

Afanasyeva T. I., Liturgii Ioanna Zlatousta i Vasiliia Velikogo v slavianskoi traditsii (po sluzhebnikam XI–XV vv.), Moscow, 2015.

Bercoff G. B., “Ruś, Ukraina, Ruthenia, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, Moskwa, Rosja, Europa Środkowo-Wschodnia: o wielowarstwowości i polifunkcjonalizmie kulturowym,” in: A. Alberti, ed., Contributi italiani al XIII congresso internacionale degli slavisti, Pisa, 2003, 325–387.

Brüning A., “On Jesuit Schools, Scholasticism and the Kievan Academy—Some Remarks on the Historical and Ideological Background of its Founding,” Київська Академія, 4, 2007, 5–19.

Brzozowski M., Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI–XVIII), in: M. Rechowicz, ed., Dzieje teologii katolickiej w Polsce, 2/1, Lublin, 1975, 361–428.

Charipova L. V., Latin Books and the Eastern Orthodox Clerical Elite in Kiev, 1632–1780, Manchester, New York, 2006.

Cracraft J., “Theology at the Kiev Academy During Its Golden Age,” Harvard Ukrainian Studies, 8/1–2, 1984, 71–80.

Dovha L., Systema tsinnostei v ukraïns′kii kul′turi XVII stolittia (na prykladi teoretychnoï spadshchyny Inokentiia Gizelia), Kiev, Lviv, 2012.

Döpp S., “De cura pro mortuis gerenda,” in: K. Pollmann, ed., The Oxford Guide to the Historical Reception of the Augustine, 1, Oxford, 2013, 271–274.

Florovsky G., Ways of Russian Theology, Brussels, 1982.

Kasabuła T., Ignacy Mossalski biskup wileński, Lublin, 1998.

Komorowska M., “Wzorzec kazania przygodnego u Piotra Skargi,” in: M. Choptiani, W. Ryczka, eds., Studia rhetorica, Kraków, 2011, 81–91.

Korzo M. A., Ukrainskaia i belorusskaia katekheticheskaia traditsiia kontsa XѴI–XѴIII vv.: stanovlenie, evoliutsiia i problema zaimstvovanii, Moscow, 2007.

Korzo M. A., Nravstvennoe bogoslovie Simeona Polotskogo: osvoenie katolicheskoi traditsii moskovskimi knizhnikami vtoroi poloviny XVII veka, Moscow, 2011.

Korzo M. A., “Blazhennyi Avgustin v religioznoi knizhnosti Kievskoi mitropolii kontsa XVI–XVII vv.,” in: Blazhennyi Avgustin i avgustinizm v zapadnoi i vostochnoi traditsiiakh, Moscow, 2016, 176–192.

Kracik J., ˮKatolicka indoktrynacja doby saskiej w parafiach zachodniej Małopolski”, Roczniki Teologiczno-kanoniczne, 20/6, 1973, 13–27.

Kuczyńska M., Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku — specyfika funkcjonalna (Cyryl Stawrowiecki: Ewangelia pouczająca. Rachmanów 1619; Joannicjusz Galatowski: Klucz rozumienia. Kijów 1659) (= Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i studia, 571), Szczecin, 2004.

Lukashova S. S., Laymen and Churche: Religious Brotherhoods in the Kievan Metropolitanate at the End of the XVI c., Moscow, 2006.

Macarius (Bulgakov), Metropolitan, Istoriia Russkoi Tserkvi, 6/2, Moscow, 1996.

Moser M., “Chto takoe ‘prostaia mova’?” Studia Slavica Hung., 47/3–4, 2002, 221–260, DOI: 10.1556/SSlav.47.2002.3-4.1

Nowak Wł., ed., Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574–1939), Olsztyn, 1999.

Nowak A. Z., Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku (= Biblioteka Tradycji, 73), Kraków, 2008.

Olszewski D., Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa, 1996.

Panuś K., Skwara M., eds., Kazania funeralne (= Kazania w kulturze polskiej, 2), Kraków, 2014.

Pentkovskaya T. V., “‘The Word for Mercy’ by Epiphanius Slavinetsky Literary Environment: Problems and Prospects of Study”, Stephanos, 5 (19), 2016, 100–111.

Pieresławcew Z., Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, Olsztyn, 2003.

Sehling E., Hrsg., Die Evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, 1/1, Aalen, 1979.

Shmanko T., “The Articles of Moral and Canonical Nature in Manuscripts Service and Ritual Books of the XVI–XVII Centuries,” Kyïvs′ka Akademiia, 7, 2009, 97–108.

Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku, Gdańsk, 2009.

Solovyi M., Bozhestvenna Liturhiia, Rome, 1964.

Stradomski J., Spory o “wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków, 2003.

Tchuba G., “A Textological Classification of the Ukrainian Didactic Gospels of the Second Half of XVI Century,” Slavianovedenie,2, 2002, 82–96.

Tchuba G., Ukraïns′ki rukopysni uchytel′ni Ievanheliia. Doslidzhennia, kataloh, opysy, Kiev, Lviv, 2011.

Temčinas S., “Funktsionirovanie rusʹkoi movy i ierarkhiia tserkovnykh tekstov,” Studia Russica, 23, 2009, 226–234.

Thomson Fr. J., “Peter Mogila’s Ecclesiastical Reforms and the Ukrainian Contribution to Russian Culture. A Critique of Georges Florovsky’s Theory of the Pseudomorphosis of Orthodoxy,” Slavica Gandensia, 20, 1993, 71–114.

Trębska M., Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła, Warszawa, 2008.

Wołyniak (Giżycki J.), ed., Wiadomości o dominikanach prowincyi litewskiej, 1, Kraków, 1917.

Wrona W., “Dzieje rytuału piotrkowskiego,” Polonia Sacra. Kwartalnik teologiczny, 4/4, 1951, 329–380.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Margarita A. Korzo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.