delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

Between Russian and Belarussian: Dialects of Nevel district, Pskov Oblast

Anastasia I. Ryko

Abstract


The article describes the contemporary state of the dialects spoken in the Nevelsky district (Russia, Pskov Province), which is bordering Belarus, in comparison with the north-eastern Belarusian dialects located on the other side of the state border. When establishing the linguistic areas, it was assumed that on one side of this border the dialects would change following the Standard Russian language, while on the other side they would follow Belarusian. However, the real situation is much more complicated: on one hand, some dialectal features disappeared under the influence of the respective standard language; on the other hand, quite often features of both dialects do not correspond to either Standard Russian or Standard Belarusian, and there are existing “Belarusian” features on the territory of Russian dialects.

 

DOI: 10.31168/2305-6754.2018.7.2.11


Keywords


Pskov dialects; Belarusian dialects; border dialects; preservation of the dialect features

References


Abramenko O. A., Nikolaev S. L., Ter-Avanesova A. V., Tolstaya M. N., “Sistemy sootnosheniia gen. i dat.-loc. a-osnov v vostochnoslavianskikh iazykakh”, in: Issledovaniia po slavianskoi dialektologii, 16: Grammatika slavianskikh dialektov. Mekhanizmy evoliutsii. Utraty i innovatsii. Istoriko-tipologicheskie iavleniia, Kalnyn L. E., ed., Moscow, 2013, 63–165.

Avanesav R. I., ed., Narysy pa belaruskai dyialektalogii, Minsk, 1964.

Avanesav R. I., Atrakhovich (Krapiva) K. K., Matskevich Yu. F., eds., Lingvistychnaia geografiia i grupowka belaruskikh gavorak, Minsk, 1969.

Avanesav R. I., Bromley S. V., eds., Dialektologicheskii atlas russkogo iazyka, Tsentr Evropeiskoi chasti Rossii, 1: Fonetika, Moscow, 1986.

Biryla M. V., Shuba P. P., eds., Belaruskaia gramatyka, 1: Fanalogiia. Arfaepiia. Marfalogiia. Slovautwarennia. Natsisk, Minsk, 1985.

Bukrinskaya I. A., Karmakova O. E., Ter-Avanesova A. V., “Govory belorussko-russkogo pogranichˊia”, in: Issledovaniia po slavianskoi dialektologii, 13: Slavianskie dielekty v situatsii iazykovogo kontakta (v proshlom i nastoiashchem), Kalnyn L. E., ed., Moscow, 2008, 120–179.

Bukrinskaya I. A., Karmakova O. E., Ter-Avanesova A. V., “Izoglossy pskovsko-vitebskogo pogranichˊia”, in: Pskovskie govory i ikh issledovateli: K 100-letiiu so dnia rozhdeniia S. M. Gluskinoi i 50-letiiu vykhoda 1 vypuska “Pskovskogo oblastnogo slovaria s istoricheskimi dannymi”, 1, Bolˊshakova N. V., Kostiuchuk L. Ya., eds., Pskov, 2017, 40–57.

Jankowiak M., “Współczesne gwary białoruskie na południowej Pskowszczyźnie. Rejon newelski”, in: Slavia: časopis pro slovanskou filologii, 2 (84), 2015, 213–230.

Nikolaev S. L., “Sledy osobennostei vostochnoslavianskikh plemennykh dialektov v sovremennykh velikorusskikh govorakh. 1. Krivichi”, in: Balto-slavianskie issledovaniia 1986, Ivanov Vyach. Vs., ed., Moscow, 1988, 115–154.

Ryko A. I., “O lingvisticheskoi samoidentifikatsii zhitelei russko-belorusskogo pogranichˊia (Nevelˊskii raion Pskovskoi oblasti)”, in: Severnorusskie govory, 15, Gerd A. S., Puritskaia E. V., eds., St. Petersburg, 2016, 71–88.

Ryko A. I., “Pogranichnye govory Nevelˊskogo raiona Pskovskoi oblasti: raznoobrazie i stepenˊ sokhrannosti”, in: Leksicheskii atlas russkikh narodnykh govorov: Materialy i issledovaniia 2017, St. Petersburg, 2017, 453–497.

Trubinskij V. I., Ocherki russkogo dialektnogo sintaksisa, Leningrad, 1984.

Zakharova K. F., Orlova V. G., Dialektnoe chlenenie russkogo iazyka, Moscow, 2004.

Zorin N. I., “Vopros ob etnograficheskom sostave naseleniia Nevelˊskogo uezda v sviazi s dialekticheskimi osobennostiami mestnogo govora, s dannymi istorii mestnogo kraia i ekonomicheskimi tsentrami ego tiagoteniia”, in: Poznai svoi krai. Sb. Pskovskogo obshchestva kraevedeniia, 3, Pskov, 1927, 33–63.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Anastasia I. Ryko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.