delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

Old Czech anděl ‘angel’: a Loanword from Old Church Slavonic or from Latin?

Vít Boček

Abstract


The aim of this paper is to discuss the existing theories of the origin of the Old Czech word anděl ‘angel’, whose -ď- may be explained as reflecting influence from Old Church Slavonic анг҄елъ, containing a palatalised sound, or from Medieval Latin angelus [anjelus]. New supporting arguments in favour of the latter view are presented, and, in particular, further evidence of Old Czech [ď] in place of earlier [j], the possible secondary influence of antonymous Old Czech diábel/ďábel ‘devil’ in the modification of original Old Czech anjel to anděl, and the form of words for ‘angel’ in other West and western South Slavonic languages. Also considered is the possibility that the origin of anděl is to be found in a spoken Early Romance dialect.

 

DOI: 10.31168/2305-6754.2021.10.2.1


Keywords


etymology; language contact; Czech; Old Church Slavonic; Latin; ‘angel’; ‘devil’

Full Text:

PDF

References


Boček V., Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích, Praha, 2010.

Ducháček O., O vzájemném vlivu tvaru a významu slov, Praha, 1953.

Frinta Α., Bohemismy a paleoslovenismy v lužickosrbské terminologii křesťanské a jejich dějepisný význam, Praha, 1954.

Frinta Α., Náboženské názvosloví československé, Praha, 1918.

Frinta A., Zur Frage der Bohemismen und Paläoslavismen in der lausitz-sorbischen christlichen Terminologie, Die Welt der Slaven, 4, 1959, 181–196.

Furlan M., Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017–: dodatek 2019, Jezikoslovni zapiski, 25/2, 2019, 7–32.

Holton D., Horrocks G., Janssen M., Lendari T., Manolessou I., Toufexis N., The Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek. Vol. 1. General Introduction and Phonology, Cambridge, 2019.

Hujer O., Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka, Praha, 1961.

Janko J., Poznámky a příspěvky k českému slovníku etymologickému (Řada IV., 16. pokrač.), Časopis pro moderní filologii, 12, 1926, 222–231.

Кasatkin L. L., Sovremennaia russkaia dialektnaia i literaturnaia fonetika kak istochnik dlia istorii russkogo iazyka, Moscow, 1999.

Kurz J., Učebnice jazyka staroslověnského, Praha, 1969.

Lausberg H., Romanische Sprachwissenschaft. II. Konsonantismus, Berlin, 1967.

Lunt H. G., Old Church Slavonic Grammar, 7th rev. ed., Berlin, New York, 2001.

Lunt H. G., Thoughts, Suggestions, and Questions about the Earliest Slavic Writing Systems, Wiener Slavistisches Jahrbuch, 46, 2000, 271–286.

Machek V., Česká a slovenská jména rostlin, Praha, 1954.

Mareš F. V., Cyrilometodějská tradice a slavistika, Praha, 2000.

Marguliés A., Zum Lautwert der Glagolica, Archiv für slavische Philologie, 41, 1927, 87–115.

Mladenova M., Kirilo-Metodieva geografiâ i ezikova istoriâ ili zapadnite slavâni, Kiril i Metodij i kakvo e (o)stanalo posle, Sofia, 1999.

Němecя I., Antonymní vztah jako činitel lexikálních změn, Listy filologické, 89, 1966, 75–81.

Němec I., Staročeský příspěvek k výkladu slovanského adverbia poslě, Listy filologické, 85, 1962, 330–333.

Němec I., Systémovost antonymie jako vývojový faktor, Naše řeč, 78, 1995, 136–137.

Ramovš F., O kajk.-čak. prehodu d′ > j, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino, 6, 1927, 86–90.

Rohlfs G., Historische Grammatik der Italienischen Sprache. I. Lautlehre, Bern, 1949.

Schuster-Šewc H., Antonín Frinta: „Bohemismy a paleoslovenismy v lužickosrbské terminologii křest′anské a jejich dějepisný význam“. Acta Universitatis carolinae, 5. Philologica, Praha 1954, Zeitschrift für Slawistik, 2, 1957, 263–270.

Stieber Z., A historical phonology of the Polish language, Heidelberg, 1973.

Stotz P., Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters, 3, Lautlehre, München, 1996.

Šturm F., Refleksi romanskih palataliziranih konzonantov v slovenskih izposojenkah, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino, 6, 1927, 45–85.

Trávníček F., Historická mluvnice československá, Praha, 1935.

Trunte N. H., Slovjan′sk″i język. Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Zugleich eine Einführung in die slavische Philologie, 1: Altkirchenslavisch, München, 2003.

Urbańczyk S., Z zagadnień staropolskich, Język Polski, 32, 1952, 119–129.

Vasmer M., Altbulgarisches, Zeitschrift für Slavische Philologie, 1, 1925, 156–164.

Večerka R., Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků, Olomouc, Praha, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Vít Boček

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.