delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

The New Testament translation by Martin Lupáč (ca. 1450): Questions of language and authorship

Katarína Džunková

Abstract


The New Testament translation from the mid-15th century attributed to the Utraquist priest and diplomat Martin Lupáč represents the first phase of the 4th redaction of the Old Czech Bible translation. It served as a model for the Prague Bible (1488) — the first printed Slavic Bible.The aim of the present work is to detect specific features of Lupáč’s translation method by comparing his texts with four editions of the Old Czech Bible translation. In addition we aim to verify Lupáč’s authorship of the translation, previously attributed to him on the basis of insufficient evidence, by comparing it with two Czech texts written by him. Our results show that Lupáč’s translation contains a number of grammatical innovations that were consciously used to make the Bible content more accessible to the contemporary recipients, e.g., using iterative verbs instead of disappearing imperfect tense, using compound sentences with a finite verb instead of Latin nominal constructions. We detected vocabulary specific for the 15th century (currency, units of measurement, names of feasts), additional explanatory notes, precise translations of non-specific Latin verbs, stylistic dissimilation, and German and new bohemicized Latin loanwords. In addition, in Lupáč’s translation of the Pauline Epistles we found traces of Utraquist theology. We compare the language of two Czech tractates written by Lupáč with the New Testament translation attributed to him, but the degree of similarity is not sufficient to confirm the attribution. In conclusion, Lupáč’s New Testament is a vivid and explanatory translation with unique stylistic figures. Some innovations were so unusual that they were omitted in the Prague Bible created by Utraquists 40 years later. 

DOI: 10.31168/2305-6754.2021.10.2.3


Keywords


Old Czech Bible translation; Martin Lupáč; utraqism; Prague Bible; German loanwords

References


Bartoň J., Proměny českého biblického textu v moderní době, Lapko R., red., K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny, Mahtomedi, 2016, 118–148.

Bartoš F. M., M. Lupáč a Jednota bratrská, Křesťanská revue, 1965, 32, 89–91.

Bartoš F. M., O rodiště husitského státníka M. Lupáče, Jihočeský sborník historický, 1967, 36, 159–163.

Bieńkowska D., Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka (na materiale czterech Ewangelii), Łódź, 1992.

Dzhunkova K., Lexical Pecularities of the Old Czech Translation of the Gospel of John in the Prague Bible, Philology. Theory & Practice, 2018, 1, 92–98.

Dzhunkova K., Martin Lupáč’s New Testament as a Source of the Fourth Old Czech Bible Translation, Philology. Theory & Practice, 2019, 8, 244–249.

Džunkova K., Ideové aspekty v prekladateľskom postupe štvrtej redakcie staročeskej Biblie, Clavibus unitis, 2020, 9, 2, 39–54.

Kreisingerová H., The Explanatory Notes in the old Czech translation of the biblical prophetic books, Linguistica Copernicana, 6, 2, 2011, 211–220.

Kreisingerová H., Vliv Lupáčova Nového zákona na znění českého převodu Tabulí Mikuláše z Drážďan, Jazyková euromozaika — místo pro divergenci/konvergenci jazyků:sborník ze 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, 2018, 10–22.

Kyas V., Dobrovského třídění českých biblických rukopisů ve světle pramenů, Josef Dobrovský 1753–1953, Prague, 1953, 227–300.

Kyas V., Česká bible v dějinách národního písemnictví, Prague, 1997.

Newerkla S. M., Sprachkontakte Deutsch — Tschechisch — Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen, Frankfurt am Main, 2004.

Pálka A., Martin Lupáč z Újezda: osobitý myslitel doby interregna a Jiřího z Poděbrad (disertační práce), Brno, 2020.

Pytlíková M., Zdroj výkladových vysvětlivek v nejstarší české bibli, Historie — Otázky — Problémy, 5, 2, 2013, 119–129.

Voit P., Utrakvisté a knihtisk, Boldan K., Hrdina J., eds., Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské, Prague, 2018, 11–27.

Voleková K., Svobodová A. (eds.), Staročeské biblické předmluvy, Prague, 2019.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Katarína Džunková

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.